Το κλείσιμο ραντεβού έχει απενεργοποιηθεί λόγω των εκτάκτων μέτρων.