Warning!! Perioden för ansökan till RIG och NIU med skolstart ht 2023 är avslutad. Möjlighet till sen ansökan öppnas 15 januari 2022. Man kan ansöka sent till en (1) RIG- eller NIU-skola, och en förutsättning är att man har varit i kontakt med den aktuella verksamheten. Sena ansökningar behandlas endast om lediga platser finns.