Question Label
1 od 34Pregledajte sve Go Back
AUTORIZACIJA ( PRIVOLA ) / AŽURIRANJE / ODJAVA /  FORMIRANJE JAVNE BAZE - PRIJAVNICA :
AUTORIZACIJA ( PRIVOLA ) / AŽURIRANJE / ODJAVA / FORMIRANJE JAVNE BAZE - PRIJAVNICA :
Dragi prijatelji i poslovni partneri ( korisnici naših usluga ) , u zemljama Europske Unije  Zakonom o zaštiti osobnih podataka (GDPR - General Regulation on Personal Data Protection) proisano je da svako korištenje osobnih podataka, pa tako i E-mail adresa, mora biti prethodno odobreno i prihvaćeno. 
AUTORIZACIJA ( PRIVOLA ) / AŽURIRANJE / ODJAVA / FORMIRANJE JAVNE BAZE - PRIJAVNICA :
close