La inauguració s'ha donat per finalitzada, gràcies