Alle plasser er nå dessverre fylt opp! Send en e-post til yvonne.antonsen@museetmidt.no for å bli satt på vår venteliste!