Warning!! Registrácia ukončená! V prípade, že ste sa z vážnych dôvodov nestihli zaregistrovať v riadnom termíne, obráťte sa na doc. Jaroslavu Sobockú.