Avstemmingen er avsluttet. Vinneren annonseres under TV-sendingen på TV2 den 11. mai 2019!