Indien u graag wilt deelnemen aan de beweegactiviteit in A Gene Bek dan kunt u contact opnemen met lesgeefster Dieni Grooten via dg@dynamica-parkstad.nl of 06-53317551