Anmälan öppnas efter VFU- informationstillfällena 2-4 februari 2021.